Loopbaanbegeleiding door erkende loopbaancoachWat is het geheim van het bereiken van een doel?

Wat is het geheim van het bereiken van een doel?

Onderzoekers van de Universiteit van Southern California en de Harvard Universiteit hebben gevonden dat zelfs het bereiken van kleine stapjes een grote motivatie geeft om het einddoel te bereiken. Zelfs als de beloning klein is geeft dit een enorme inspiratie aan mensen om naar hun einddoel te werken.
 
Neurologisch gezien produceren je hersenen dopamine bij het bereiken van kleine stappen oftewel een gevoelsmatige beloning. Dit is nu net het geheim van gemotiveerd blijven om je einddoel te bereiken.

Hoe kun je deze manier van werken en belonen nu eigen maken?
Formuleer eerst je einddoel SMART, oftewel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaat en Tijdsgebonden.


1. Formuleer je acties in kleine stappen waarmee je jouw einddoel bereikt. Zet deze acties in een tijdsplanning per week en vervolgens per dag.

2. Breng structuur aan in je dagelijkse uitvoering, hierbij is het belangrijk dat   je wel flexibel blijft, omdat je niet altijd je planning in controle kunt hebben. 

3. Bekijk per dag, welke acties je hebt gerealiseerd en noteer deze in een doelenboek of leg ze vast in een digitaal document. Hierdoor kun je regelmatig terugkijken naar wat jij tot nu toe allemaal al bereikt hebt.
    
4. Waardeer en beloon je zelf elke dag dat je weer een aantal stappen dichter bij je doel bent gekomen.Oftewel de conclusie is dat jij je voortgang per dag leert zien en leert waarderen. Hiermee zet jij je hersenen aan tot het produceren van dopamine, dit geeft een positief goed gevoel. Dit positieve gevoel zet jou de volgende dag weer aan het werk, waardoor je gemotiveerd bent om uiteindelijk je einddoel te bereiken.

Je kunt dit gebruiken voor allerlei doelen, of het nou voor afvallen is of het vinden van een baan, dat maakt niet uit. Belangrijk is dat je jouw einddoel in kleine stappen en de daarbij behorende acties uitwerkt en je daar elke dag bij stil staat. Hierdoor voel je elke dag dat je weer een stap dichter bij je einddoel bent gekomen!


Veel succes en vooral veel plezier met de uitvoering!

Artikelen