Loopbaanbegeleiding door erkende loopbaancoachTNO onderzoek: 1 op de 3 medewerkers voelt zich onderbenut

TNO Onderzoek:
Ongeveer 1 op de 3 werknemers van de Nederlandse arbeidsmarkt voelt zich onderbenut! Die medewerkers bezitten meer kennis en vaardigheden dan ze nodig hebben voor hun huidige werk. Dat stellen de onderzoekers van TNO. Onderzoek impliceert dat werkgevers meer uit het Nederlandse arbeidsaanbod kunnen halen dan ze nu doen!

 

Uit de nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2010, 2011 en 2012 van TNO en CBS blijkt dat het verschijnsel hardnekkig is. Door onderbenutting kan het menselijke kapitaal waarde verliezen. Kennis en vaardigheden waar geen beroep op wordt gedaan, kunnen verslijten of verouderen. Een kwart van de werknemers ervaart dat dit gebeurt door onderbenutting, zo blijkt uit het onderzoek dat TNO samen met het TNS infratest uitvoerde in opdracht van het Europese Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (cedefop).

 

Motivatie
Mensen die zeggen last te hebben van deze kwalificatieveroudering blijken een lager salaris te hebben, een grotere baanonzekerheid en zien minder perspectief. Ook het vertrouwen in eigen capaciteiten om kwaliteit te leveren en productief te blijven loopt een deuk op. Volgens TNO zou dat de inzetbaarheid en motivatie van velen kunnen schaden en daarmee ook de Nederlandse economie schade kunnen berokkenen.

 

Aanbevelingen
Volgens TNO kunnen werkgevers en werknemers samen kijken in hoeverre beschikbare kennis en vaardigheden beter benut kunnen worden. De onderzoekers pleiten voor een brede blik. Zo zouden werknemers die bepaalde vaardigheden niet kunnen benutten in de huidige organisatie elders worden ingezet. TNO ziet daarvoor mogelijkheden in combi-banen. Ook zou gekeken kunnen worden na (her) ontwerp van functies, taken en processen met het oog op behoud van capaciteiten.

 

Rapport
In het rapport " kwalificatieveroudering in Nederland, aard en omvang, oorzaken en gevolgen" worden resultaten beschreven van meerjarig onderzoek naar veroudering van kwalificaties als gevolg van het natuurlijke ouderwordingsproces en ontwikkelingen in functies, bedrijven en de arbeidsmarkt als geheel.

 

Oftewel heel veel werk aan de winkel voor zowel organisaties als werknemers als we met zijn allen tot 67 jaar willen blijven werken!

Artikelen