Loopbaanbegeleiding door erkende loopbaancoachBen jij al een toptalent?

De definitie van toptalenten:

Mensen die in staat zijn om binnen afzienbare tijd door te dringen tot het absolute topniveau binnen hun discipline. 
                                                         

                                                                   

 
1. Authenticiteit en creativiteit 
Of het nu de wereld van sport, wetenschap, of het bedrijfsleven betreft: de toptalenten zijn zonder uitzondering onafhankelijke denkers met een eigen stijl van werken. Aan de ene kant staan ze open voor input van de buitenwereld, aan de andere kant hebben ze een helder beeld waar ze naar toe willen en varen daarbij vooral een eigen koers.
                                         

 

2. Passie en zelfmotivatie

Ondanks dat EQ nogal eens onderbelicht wordt, vormen passie en zelfmotivatie samen een van de belangrijkste voorwaarden voor succes. Er zijn legio voorbeelden van succesvolle mensen die grif toegaven weliswaar slim, maar niet extreem intelligent te zijn. Mannen als Jack Welch bekenden zonder schroom dat passie en intrinsieke motivatie er toch voor konden zorgen dat zij uiteindelijk beter presteerden dan hun intelligentere studiegenoten.

 


3. Pieken op het juiste moment

Er is natuurlijk niets mis met hard werken, maar het echte onderscheidend vermogen zit hier toch vooral in slim en gefocust (hard) werken. Een van de bekendste auteurs die ons heeft gewezen op de beperkingen van hard werken op zich is Stephen Covey. 

 

 

4. Leervermogen

Het vermogen om te leren en minstens zo belangrijk de snelheid van leren, vormen cruciale kenmerken van top potentials. Het blijkt dat toptalenten meer dan andere leren via het " afkijken van de kunst". Minstens zo opvallend is het feit dat zeer getalenteerden zelf heel bewust invloed uitoefenen op hun leeromgeving. Ze nemen hierin een proactieve rol in. Wanneer de omgeving niet in staat is om de gewenste prikkels te geven, zoekt het toptalent zelf een omgeving waar dit wel gebeurt. Met andere woorden, het toptalent kiest grotendeels zelf de coach en de leeromgeving en niet andersom! Hiermee geven ze zelf invulling aan hun persoonlijke ontwikkeling.

 

 

5. Het reduceren van complexiteit 

Een van de eigenschappen van toptalenten is juist het vermogen om de zaken te simplificeren. De echte toppers, zo blijkt ook uit de praktijk, zijn in staat om van een afstand het hele bos te overzien. En dat, om de metafoor voort te zetten, inclusief die paar bomen die er echt toe doen. Dat laatste vereist een groot analytisch vermogen.  

 

 

6. Stellen van ambitieuze maar wel realistische doelen

Het voortdurend willen verleggen van grenzen is een kenmerk van toptalenten dat veelvuldig genoemd werd. Toch is het niet zo dat toptalenten zich (laten) opzadelen met doelen die op geen enkele manier te halen zijn. Ze willen weliswaar grenzen verkennen en waar mogelijk verleggen, maar daar staat een groot realiteitsbesef tegenover.

 

 

7. Proactief oplossen van problemen 

Een andere belangrijke eigenschap van toptalenten is het vermogen om problemen op te lossen, knopen door te hakken en de juiste beslissingen te nemen. Toptalenten onderscheiden zich door een proactieve instelling ten opzichte van problemen. Als ze geconfronteerd worden met een serieus probleem, kijken ze niet de andere kant op in de hoop dat het probleem vanzelf weggaat of dat een collega het misschien oppakt. Ze nemen zelf het initiatief om het probleem te adresseren.

 

 

8. Een beetje lui of zelfs verveeld?  

Toptalenten zijn sneller dan gewoon getalenteerde individuen uitgekeken als ze niet worden uitgedaagd. Het zijn mensen die algauw afhaken als er geen beroep gedaan wordt op de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen of op hun tenen te lopen. Dit laatste is niet leeftijdsafhankelijk en is bijvoorbeeld ook zichtbaar bij hoogbegaafde kinderen die geen aangepast onderwijs krijgen.

 

 

9. Moed en zelfvertrouwen 

De acht voorgaande universele eigenschappen zijn niet bij elke potential in dezelfde mate aanwezig. Er zijn geen twee toptalenten hetzelfde. Opvallend is wel dat de echte toppers vaak aan meerdere criteria voldoen en alle genoemde eigenschappen meestal in meer of mindere mate bezitten. Het 9e criterium voegt daar wat aan toe: het kan de andere criteria enorm versterken! Moed en zelfvertrouwen werken als een soort accelerator voor het volledig benutten van de overige eigenschappen. 

 

 

Veel succes met je ontwikkeling als toptalent! 

 

 

 

Artikelen